܏ke)/h4>

>>(huan)ħ(fa)а(bang)
>>b(xia)ɂb(xia)а(bang)
>>v(li)ʷ܊а(bang)
ո